අවුරුදු 69 පමණ යන්ත්‍රයක් තුළ සිරවී සිටිය දීත් තමාගේ ජීවිතය ජයගත් “පෝල් ඇලෙක්සැන්ඩර්”

 484 Total views,  484 Views today

 484 Total views,  484 Views today   ඔබට මුලු ජීවිත කාලයම සිලින්ඩරාකාර යන්ත්‍රයක් අස්සෙ ජීවිතය ගෙවීමට සිදුවුවහොත් ඔබට කුමක් හැඟේවිද යන ලෙස

Read more

ඖෂධීය ගුණයෙන් අනූන ශ්‍රී ලාංකේය පාරම්පරික සහල් වර්ග

 2,084 Total views,  7 Views today

 2,084 Total views,  7 Views today අපගේ පාරම්පරික ආහාර රටාව ශක්තිමත්, දියුණු මනසක් හා නිරෝගිමත් ආයුශ වැඩි දිවියක් ගත කිරීමට බෙහෙවින් දායක

Read more

හැමදාම ලස්සනට ඉන්න නිවසේදීම කළ හැකි පහසු සත්කාර 10

 1,106 Total views,  8 Views today

 1,106 Total views,  8 Views today     ලස්සන වීම ඕනෑම කාන්තාවකගේ ආශාවකි, නමුත් ඔබට එසේ ලස්සන වීම හා තමාගේ ලස්සන රැක ගැනීමේදී

Read more