මුහුණේ පච්චයක් සහිත මමිකරණය කළ හිස – මොකෝමොකායි – Amazing News | SLMobi.com

 මුහුණේ පච්චයක් සහිත මමිකරණය කළ හිස – මොකෝමොකායි

 1,371 Total views,  3 Views today

 

මෙම පච්ච කොටා ඇති හිස් කබල 1908 දී ලන්ඩන් අලෙවි නියෝජිතයෙකුගෙන් හිටපු අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු විසින් මිලදී ගැනීමෙන් පසු Cologne’s Rautenstrauch-Joest කෞතුකාගාරයේ තබා ඇත.

මඕරි ගෝත්‍රිකයන්ගේ අද දක්වාම නොනැසී පවතින වටිනාම මඕරි කෞතුක වස්තු වලින් එකක් වන්නේ මොකෝමොකායි – මොකෝ සහිත මිනිසුන්ගේ සංරක්ෂණය කර ඇති හිස් ය. බොහෝ විට, මෙම හිස් ප්‍රධානත්වය දරන පවුල්වල සාමාජිකයන්ගේ හෝ වැදගත් ගෝත්‍රික සාමාජිකයින්ගේ වූ අතර, ඔවුන්ට උපරිම ගෞරව කිරීම උදෙසා මේවා නිර්මාණය කෙරිණි.

මෙය මමිකරණයට ලක් කිරීමේ දී , මොළය සහ ඇස් ඉවත් කර ඇත, හිස් කබලේ ඇති සියලුම සිදුරු වැසීමෙන් පසුව . By 16 weeks, the asgg.fr/ average algerie effet france pilules du comment acheter en range.   හිස  උඳුනක තැම්බිමට ලක් කර පසුව දුම් ගස්සවා වේලා, තව දින කිහිපයක් හිරු එළිය තුළ තබා වේලා ඇත.  ඊට පසු, මෝර මේද තෙල්  හිසෙහි ගල්වා සුරක්ෂිත  කර තිබේ.තවත් මේ වගේ දේවල් දැනගන්න දැන්ම අපේ Page එක Like කරල තියාගන්න.